Disseny per viure, 99 projectes per al món real

Guayabero, Òscar.

Disseny per viure, 99 projectes per al món real

2015 Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Òscar Guayabero va néixer a Barcelona l’any 1968, es dissenyador i editor a més de comissari i expert en història del disseny. S’autodefineix com para-dissenyador perquè conta històries mitjançant llibres, objectes, instal·lacions, articles i també impartint classes. Va realitzar estudis d’Art i Disseny industrial en l’Escola Massana.

Va rebre el Premi Ciutat de Barcelona 2015 en la categoría de Disseny per l’exposició “Disseny per viure. 99 projectes per al món real” presentada al Museu del Disseny de Barcelona. Aquesta exposició va marcar la seua trayectoria actual, després d’estar quasi 4 anys sols preparant l’exposició, ara intenta barrejar els seus projectes amb impartir classes, açò fa que cada dia continue aprenent. També continua escrivint articles i organitzant events.

Disseny per viure, pretén ensenyar totes les eines que té el disseny per a canviar les nostres vides i millorarles, sobretot a aquelles persones que tenen dificultats.

L’autor es centra en el disseny que té la voluntat de millorar la vida quotidiana dels usuaris als que va destinat depenent de l’entorn i de la societat que forma part. A més de conseguir un millor benestar en la ciutadania i en la societat en si. Facilitar el dia a dia d’un col·lectiu divers, canviant, que té unes condicions complexes. També es centra amb alguns dels problemes que pot ocasionar el disseny, com els mediambientals.

Els objectius d’aquesta obra son ser conscients dels materials que s’utilitzen, ser participatius en la responsabilitat ecològica, i com no la importancia de adoptar un paper d’eina social i d’eixar de costat l’estatus elitista.

En referència a l’organització de l’obra, el llibre comença amb uns xicotets textos que fan una reflexió crítica sobre el disseny i ens introdueix una mica tot allò que posteriorment es veurà. Després d’aquests textos estan els 99 projectes que estan dissenyats per al món real i es divideixen en diferents blocs: disseny per a educar, disseny per curar, disseny per connectar, disseny per protegir, disseny i sostenibilitat, disseny i accessibilitat. En cadascun d’aquests apareixen els projectes que corresponen a cada bloc, amb imatges i textos que expliquen el seu funcionament i els objectius d’aquests projectes. El llibre conclueix amb una selecció de textos que plantegen moltes preguntes tant als dissenyadors com a la societat.

El que trobe menys afortunat d’aquest llibre és que els primers textos que apareixen son molt repetitus, tal vegada haveren pogut escriure sobre el mateix però des de punts de vista totalment distints d’aquesta manera es fa més amé i facilita el fil de la lectura. En quan a la maquetació, que siga un llibre sobre disseny social i inclusiu, el fet de que apareguen columnes de text estretes amb el text a bandera i amb paraules dividides disminueix la seva llegibilitat. A més de que pert coherència ja que a la mateixa fulla es poden trobar blocs de textos a bandera i justificats, açò fa que el lector es perda i no sapiga de manera fluida en quina columna continúa el text.

Per el contrari, el més afortunat son els textos explicatius que acompanyen les fotografies dels projectes son molt fàcils de comprendre, a més no sols expliquen si no que també afegeixen xicotetes entrevistes de la dissenyadora o dissenyador, els objectius dels dissenys, que aporten a la societat…etc Tant als textos inicials com a la selecció de textos apareixen moltes cites d’altres persones però que completen el tema tractat, ajuden a comprendre’l d’una manera més senzilla, i fa que el lector es qüestione moltes coses.

Finalment tant l’exposició de Disseny per viure, com la publicació d’aquest llibre va tindre una repercussió bastant alta, ja que a partir d’aquest any es va començar a parlar més del disseny social, es va convertir en una jornada anual que es realitza al Museu del Disseny de Barcelona. Gràcies a açò, poc després es creà l’Educació per al Disseny per Viure (EDIVI) que es tracta d’un grup de professors de diferents escoles que treballen totes aquestes temàtiques junt al seu alumnat. Actualment aquest llibre ha fet canviar la percepció del disseny per part del propi entorn del disseny.

Reseña de:
Natalia Llario
2DGAM 2021-22. Disseny gràfic, EASD València

Asignatura:
Cultura del Disseny